LWIP 野火F429

发表在 网络学习营7 天前 [复制链接] 5 74

& U: O1 l9 w( ]- i5 I
$ L0 E* d0 `7 e2 I/ n. w
在野火F429板子上搞的LWIP# o: n& t/ I0 R7 n# {; j' J

5 v! V: Q, U% l% W, Q" C7 ?msh >ifconfig' d% t; |% a; y  ^. S/ Q
network interface: e0
( e0 w4 F. g% n: x! Z, e! FMTU: 1500. G" y5 v% W, ]! K: N
MAC: 00 80 e1 17 25 33
1 }3 O0 |; i" ]FLAGS: UP LINK_UP ETHARP BROADCAST IGMP
7 y6 V$ U( B4 H' o# |9 V/ Hip address: 0.0.0.0" s( G( @8 s9 k; F
gw address: 0.0.0.0  X. ?/ s& B, q3 W0 A  f5 P
net mask  : 0.0.0.0
% z8 c. w3 W* U5 ~( c+ N- m% Bnetwork interface: e0 (Default), {+ n; R, g( p) S5 N
MTU: 1500
1 w# A% l9 W# H' H$ i0 q$ |. nMAC: 00 80 e1 17 25 33
& e  K8 p& L/ t5 h, m/ PFLAGS: UP LINK_DOWN ETHARP BROADCAST IGMP
) M: l8 q  t7 Jip address: 0.0.0.0% j, I7 F( G% \1 e3 {+ w
gw address: 0.0.0.0
$ e% ^  Z0 u0 bnet mask  : 0.0.0.0
7 [% E. k- m% A% Ndns server #0: 0.0.0.0$ P" a5 ?2 V4 q' `; N
dns server #1: 0.0.0.08 t4 A4 u+ Q. p' T6 n' C8 l" k2 v

/ t/ {2 v* W7 @# [& K9 O* Q! e5 B2 I, e) k, ^5 A6 y3 ]! P
有没有大神搞过的丫,出不了IP地址
! B$ @( Q& Q. k0 K. P  c
使用道具 举报 显示全部楼层 回复
最新评论 | 正序浏览
显示全部楼层 |楼层直达:
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
LAN8720A 芯片
使用道具 举报 回复
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
用这个bsp依然是这样吗?
2 }$ U! _6 j6 v% r: |* _4 |* X7 `4 y. V) }! }' n$ b* u
https://github.com/RT-Thread/rt- ... 429-fire-challenger
( T% d+ l  p, s
使用道具 举报 回复
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
bernard 发表于 2019-2-10 12:39
' U) f; T( Z9 D3 D' Q- {. R  b用这个bsp依然是这样吗?8 Q& C$ e& V5 _) H& M

1 e" k' @! z0 y9 [! Ghttps://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/stm32/stm32f429-fire ...

9 J; P. M0 H( i我就是用这个BSP
使用道具 举报 回复
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
好的,后面等小伙伴都回来了,验证下,多谢反馈
使用道具 举报 回复
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你们搞好了,记得回复一下呀嘻嘻
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|RT-Thread开发者社区  

© 2013-2017 上海睿赛德电子科技有限公司 沪ICP备13014002号-1

Powered by RT-Thread

快速回复 返回顶部 返回列表